Umweltbus in Wachtendonk

Leren in de praktijk over natuuronderzoek en projectontwikkeling

Onlangs heeft een Gymnasiumklas uit het Duitse Straelen een bezoek gebracht aan de Umweltbus op onze locatie in Wachtendonk. De bus is een initiatief van de overheid in NordRhein Westfalen en heeft als doel kinderen iets te leren over en te begeleiden bij natuuronderzoek. Peter Siemes heeft namens Van Nieuwpoort een toelichting gegeven op het project in Wachtendonk en de werkzaamheden die er worden uitgevoerd. Zoals extensieve recreatie en natuurontwikkeling door zand- en grindwinning. De kinderen hebben gedurende de dag verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo is de chemische waterkwaliteit onderzocht, zijn waterdiertjes gevangen en gedetermineerd, planten en vogels geïnventariseerd en het verloop van het oeverprofiel vanaf het maaiveld tot enkele meters onder water gemeten. De leerlingen hebben in een korte presentatie de resultaten getoond. De waterkwaliteit bleek zeer goed te zijn en de biodiversiteit hoog. Het was een leuke en leerzame dag.

Structuurmatten tunnelwand Bunnik

19-12-2014

Oosterbeek EPS levert structuurmatten van EPS bij een fietstunnel in aanbouw bij Bunnik. De aannemer was op zoek naar een alternatief voor de traditionele rubberen structuurmat en vond deze in de EPS200 uitvoering. Oosterbeek EPS heeft de gewenste contouren gemodelleerd in

Lees meer

EPS vormdelen ijsbaan Inzell

10-12-2014

Oosterbeek heeft opdracht gekregen om vormdelen te maken voor de bochtcurve van de legendarische ijsbaan in Inzell De exacte vorm van de curve was hierbij van groot belang, maar niet uit een deel te maken. Door met gezond verstand te ontwerpen en te luisteren naar de klant hebben we een harmonika-shape bedacht welke de curve exact kan volgen. Bovendien heeft dit ontwerp nog enige mate van flexibiliteit wat erg makkelijk is bij de verwerking in het werk.

Lees meer

Damwandbekisting Neherkade Den Haag

22-11-2014

Oosterbeek EPS heeft voor de opvulling van damwandprofielen aan de Neherkade in Den Haag EPS-profielen op maat gemaakt. Hierdoor wordt er minder druk op de profielen gerealiseerd en ontstaat een sterke constructie.

Lees meer

Schonere motoren binnenvaartschepen

10-11-2014

Twee relatieschippers van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen vervoeren op zeer duurzame wijze zand en grind in de regio Rotterdam. In het uitlaatsysteem van de motoren van de Elionie en de Diantho is hiervoor een Selective Catalytic Reduction (SCR) katalysator ingebouwd en

Lees meer

Duurzaam fundament voor nieuwe windmolens

29-10-2014

vanaf de basis. Vanuit die gedachte past Van Nieuwpoort Betonmortel, samen met aannemer H4A Windenergie, het maximale percentage grof toeslagmateriaal toe in constructief beton. Dit Groene Beton wordt gestort in de fundaties van het windpark Nieuwegein. Ook is een CO2 arme combinatie van hoogovencement en vliegas gebruikt. Hergebruik van grondstoffen en een verlaging van de CO2 voetafdruk en daarmee de milieukosten vormen een unieke duurzame combinatie in betonmortel.

Lees meer

Fundering Markthal Rotterdam

10-10-2014

De Markthal Rotterdam is open. Van Nieuwpoort heeft in 2011 de basis gelegd in de fundering.  Zo'n 16.000 m³ beton gestort op een diepte van 15 m onder water.Het PLUS onderwaterbeton is gestort op de bodem van de parkeergarage in

Lees meer