Algemeen

- Algemene verkoopvoorwaarden Betonmortel en metselmix
Algemene verkoopvoorwaarden Betonpompen

 

Beton bouwgids 2012 (naslagwerk naslagwerk voor alle partijen uit de betonbouwketen)
- Informatieblad Veilig werken met betonspecie
Stappenplan voor het bepalen van milieuklasse bij gangbare contructies.
- Consistentieklasse (verwerkbaarheid van de beton, op te geven door aannemer)  

 

- Beton in de winter, staan alle te nemen maatregelen per weerfase vermeld.
- Beton in de zomer, staan de oorzaken, mogelijke gevolgen en de maatregelen vermeld. 

 

Laatste nieuws