PLUS cement gietvloermortel

PLUS cementgebonden gietvloermortel is de arbo-technische oplossing voor de traditioneel gesmeerde dekvloeren, Waarmee ook een zeer hoge kwaliteit dekvloer wordt gerealiseerd. Zowel zwevend als hechtend is het de ideale ondergrond, die kan dienen voor alle mogelijke later aan te brengen afwerkvloeren, zoals tegels , laminaat van tapijt. Door het hoge vloeigedrag kunnen in een staande werkhouding vele honderden vierkante meters per medewerker per dag worden gerealiseerd en kan een hoge vlakheid worden bereikt. De dekvloer is in het algemeen de volgende dag al beloopbaar. Het aanbrengen van tegels is al nvt enkele dagen mogelijk; Het aanbrengen van sterk dampremmende vloerafwerkingen zoals linoleum en epoxycoatings is, afhankelijk van de luchtvochtigheid en dikte van de dekvloer, mogelijk vanaf circa drie weken.

PLUS_plussen2.png

PLUS cementgebonden gietvloermortel voldoet aan NEN-EN 13813 en CUR-Aanbeveling 110, is voorzien van Een CE-Markering en wordt geleverd onder KOMO certificaat.

Eigenschappen PLUS cementgebonden gietvloermortel

De gietvloermortel kan in vijf kwaliteiten besteld worden:

Eigenschappen na 28 dagen:   C12 F2  C16 F3  C20 F4  C25 F4 C30 F4
Gemiddelde druksterkte  12 N / mm2  16 N / mm2  20 N / mm2  25 N / mm2 30 N / mm2
Gemiddelde buigtrekstrekte  2 N / mm2  3 N / mm2  4 N / mm2  4 N / mm2 4 N / mm2

 

Druksterkte na 16 tot 24 uur: 2 N / mm2 (beloopbaar)
Volumieke massa mortelspecie: 2180 kg / m3
Vloeimaat (Hägermann kegel): 260 ± 20 mm
Minimale dikte dekvloer: 50 mm
Maximale dikte dekvloer: 100 mm

 

Voor zwevende dekvloeren moet de minimale laagdikte ook worden bepaald op basis van NEN 2742. De mortel is verwerkbaar tot anderhalf uur na aankomst op de bouwplaats.

curve cementgebonden gietvloermortel (cementdekvloer) .JPG

Scheurvorming

Zowel bij een hechtende dekvloer als bij zwevende dekvloeren en dekvloeren op een tussenlaag (folie) kunnen scheuren ontstaan. De scheurwijdte blijft normaliter beperkt tot 0,3 mm. Bij zwevende dekvloeren en bij dekvloeren op een tussenlaag kan bij grote vloervelden aanzienlijk grotere scheuren ontstaan; De grootte van de vloervelden dient voor deze vloertypen daarom te worden beperkt tot maximaal 8 x 8 m2. Voor zwevende vloeren is het eveneens noodzakelijk om een wapeningsnet (of eventueel als alternatief, mist er geen vloerverwarming wordt toegepast, constructieve kunststofvezels) toe te passen. Bij vloerverwarming dient het wapeningsnet boven de leidingen te worden geplaatst. Voor vloeren op een tussenlaag is het noodzakelijk om naast het beperken van vloervelden tot 8 x 8 m2, constructieve kunststofvezels toe te passen om de scheurwijdte te beperken. Eventueel in de draagvloer aanwezige bouwkundige dilataties moeten bij een hechtende dekvloer worden doorgezet in de dekvloer. Grote oneffenheden in de ondergrond dienen te worden vóórkomen.

Verwerking

PLUS cementgebonden gietvloermortel wordt aangevoerd per betonmixer of mixerpomp. De mortel kan worden verpompt met een mixerpomp of een aparte mini betonpomp. Plaats bij gebruik van een eigen pomp een zeef (zeefopening circa 15 mm) om eventuele grindkorrels af te vangen en zo verstopping in de leiding te vóórkomen. De dekvloer wordt afgewerkt (verdicht en vlak gemaakt) door een aluminium drijfrei licht op en neer te bewegen. Controleer de dekvloerdikte en peil vooraf en fréquenté tijdens het aanbrengen van de gietvloermortel om de paar meter. De temperatuur van de ruimte en ondergrond moet tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen tussen 5 en 25 ° C zijn. Afhankelijk van de toe te passen afwerkvloer kan het nodig zijn de dekvloer voor het aanbrengen van de afwerkvloer te schuren.

Checklist PLUS cementgebonden gietvloermortel

- Zorg dat de ondergrond vrij is van stof, olie en andere verontreinigingen. Naden en kieren goed afdichten.
  Bij hechtende vloeren: de ondergrond voorbevochtigen of een primer gebruiken.
   
- Beperk bij zwevende dekvloeren en bij dekvloeren op een tussenlaag de vloervelden tot maximaal 8 x 8 m2. 
  Pas bij zwevende vloeren een wapeningsnet toe of eventueel con-structieve kunststofvezels (bij vloerverwarming uitsluitend een wapeningsnet); Pas bij dekvloeren op een tussenlaag constructieve kunststofvezels tiener.
   
- Tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen moet de lucht-vochtigheid minimaal 80% zijn;
  De ruimte moet tochtvrij zijn; voorkom zoninstraling
   
- Denk bij vloerverwarming aan: vastzetten leidingen om te vóórkomen dat ze gaan opdrijven
      - De dikte van de gietvloer moet boven de leidingen Minimaal 25 mm zijn
    - Dilataties en kantstroken
    - Wapeningsnet boven de leidingen en vloervelden van maximaal 8 x 8 m2

 

PLUS cementgebonden gietvloermortel. De cementgebonden arbo-technische oplossing voor dekvloeren in de woning- en utiliteitsbouw

Beton Bewust 

 

 

 

Gerelateerde producten