PLUS gestabiliseerd zand

PLUS betonzand met cement. PLUS gestabiliseerd zand genaamd. Hoofdzakelijk in gebruik voor wegenbouw. Tevens de ideale basis voor een vlakke, draagkrachtige ondergrond bij het stellen van trottoirbanden, betonnen (keer)wanden.

PLUS_plussen2.png

Stabiele basis

Het cement geeft het zand (extra) stabiliteit en hydraulische eigenschappen. Vervaardiging gebeurt in een van onze betoncentrales. Voor een optimale menging. Gestabiliseerd zand vraagt wel aandacht bij droog weer inzake de verwerking. Vraag onze advies bij gebruik van dit product bij droog weer.

Vertragen voor langere verwerkbaarheid.

PLUS gestabiliseerd zand kan ook met vertrager worden geleverd. Door deze toevoeging kan de zand cementspecie zelfs tot 8, 24 of 48 uur verwerkbaar blijven. Belangrijk is wel de bewaaradviezen op te volgen, vraag onze advies bij de toevoeging van vertrager bij PLUS gestabiliseerd zand.

Kwaliteit

Het gestabiliseerde zand wordt onder Besluit Bodem Kwaliteit* (BBK)certificaat geleverd. 

(*Minimaal 100 kg cement)

Downloads certificaten

Beton BewustGerelateerde producten