PLUS groen beton

PLUS groen beton is een betonmortel op basis van recyclingmaterialen als gewassen gerecyclede spoorwegballast of betongranulaat. Deze afvalstoffen worden zo hergebruikt en zijn voorzien van een KOMO certificaat op basis van NEN-EN 12620 en NEN 5905. De toevoeging van hoogovenslak zorgt voor substantiële verlaging van de CO2 -uitstoot. Om het product CO2-vrij te maken, worden emissierechten ingekocht.

Gerecyclede spoorwegballast tot 100%  

Eens in de 20 jaar wordt het spoor voorzien van een compleet nieuw ballastbed. Voorheen gestort in putten, wordt deze grondstof nu zorgvuldig gewassen en verwerkt tot een hoogwaardig, gecertificeerd ingrediënt voor betonmortel dat zonder beletsel tot 100% is toe te passen. Toepassing van spoorballast heeft geen negatief gevolg voor het CO2-profiel van beton.

Secundaire grondstoffen en CO2

Betonvoorschriften staan maximaal 20 % betongranulaat toe. CUR-Aanbeveling 112 stelt dat tot 50 % van het grove toeslagmateriaal vervangbaar is door betongranulaat zonder aanpassing van rekenregels. Voor vervangingspercentages tussen de 50 en 100% geeft CUR-Aanbeveling 112 rekenregels. Betongranulaat vraagt om toepassing van meer cement dat ongunstig is voor het CO2-profiel van het beton. Bij 20 % vervanging vooral door de ruwe en hoekige korrelstructuur en (bij ongewassen granulaat) de aanwezige brekerstof. Boven circa 30 % vervanging om de daling in druksterkte te compenseren.

Hoogovenslak voor een laag CO2 profiel

Hoogovengranulaat is een bijproduct van ijzerproductie. Door de lagere dichtheid van dit niet-metaalhoudend materiaal, worden de slakken van het gesmolten mengsel gescheiden. De gegranuleerde slak wordt verkregen door de gesmolten slak snel af te koelen met water. Tijdens het drogen en malen van de hoogovenslak komt er nauwelijks CO2 vrij. In vergelijking met traditioneel cement wordt de uitstoot van broeikasgassen tot bijna nul gereduceerd. Van Nieuwpoort heeft de mogelijkheden in huis om betonmengsels te ontwerpen met een lage CO2-uitstoot door de toepassing van 80% slak.

Het PLUS groen betonassortiment:

PLUS groen beton: 55, 75 of 100 % vervanging van het grove toeslagmateriaal
  door secundaire toeslagmaterialen
PLUS groen beton laag CO2: 55, 75 of 100 % vervanging van het grove toeslagmateriaal door secundaire
  toeslagmaterialen in combinatie met 80% hoogovenslak
PLUS groen beton nul CO2: 55, 75 of 100 % vervanging van het grove toeslagmateriaal door
   secundaire toeslagmaterialen in combinatie met 80% hoogovenslak. Het restant aan
  CO2-emissies wordt gecompenseerd door de aankoop van emissierechten

Groener kunnen we het niet maken!

Met de carbon calculator, ontwikkeld en getoetst door ingenieursbureau DHV, wordt het aantal emissierechten bepaald ter compensatie van de emissies door de productie van de betonmortel (inclusief de grondstoffen) en het transport naar de bouwplaats. De emissierechten worden gekocht bij de Climate Neutral Group. Per project wordt een certificaat met “Verklaring van Compensatie” overhandigd, met de berekende en gecompenseerde emissierechten. Nul CO2 beton wordt geleverd voor ieder specifiek project, maar het is ook mogelijk om de gehele jaarlijkse betonmortelafname CO2-neutraal te maken. Automatisch wordt dan iedere levering Nul CO2-beton

Werken aan een klimaatneutrale wereld

Van Nieuwpoort werkt samen met de Climate Neutral Group aan een klimaatneutrale wereld. Dit is bereikbaar door de onvermijdelijke CO2- uitstoot te reduceren en te compenseren via duurzame energieprojecten zoals windmolenparken, zonnepanelen en duurzame bosprojecten. Deze projecten zorgen voor een vermindering van dezelfde hoeveelheid CO2 elders. De compensatieprojecten genereren gecertificeerde CO2-credits, ook wel VER’s genoemd (Voluntary Emission Reductions). Een CO2-credit staat voor 1 ton CO2-reductie.

Alle projecten van Climate Neutral Group worden geverifieerd door organisaties die geaccrediteerd zijn door UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor:

Controle van de hoeveelheid emissies die wordt voorkomen of de hoeveelheid koolstof die wordt opgenomen of verwijderd.
Monitoring hiervan gedurende de gehele duur van het project.
Afgifte van een “Verification Report” met de hoeveelheid gegenereerde CO2-credits.

 

De CO2-credits van de projecten van Climate Neutral Group staan geregistreerd in internationaal erkende, onafhankelijke registers. De CO2-credits worden afgeboekt van de voorraden bij deze registers. Zo wordt gegarandeerd dat 1 CO2-credit maar 1 keer wordt verkocht. www.climateneutralgroup.com 

Maak uw Betonmortel 100% CO 2 -neutraal en neem deel aan Het Van Nieuwpoort Nul CO 2 programma

Beton Bewust  

Gerelateerde producten