PLUS kleurbeton

PLUS kleur betonmortel is in een groot palet aan kleuren verkrijgbaar. De tijd van eenvormig en kleurloos bouwen behoort tot het grijze verleden. Opdrachtgevers willen zich onderscheiden met bouwwerken en architecten kunnen hun creativiteit botvieren. PLUS kleur betonmortel combineert de natuurlijke uitstraling van het materiaal met een warm getint oppervlak. PLUS kleurbeton kan hiermee een extra architectonische kwaliteit krijgen. Kleurvariaties in of tussen vloeren, wanden en kolommen zijn goed mogelijk. Daarnaast zijn functionele toepassingen mogelijk om oppervlakken te markeren of te accentueren. Doordat de beton door en door gekleurd is, ontstaat er een duurzame kleur, zelfs bij een kleine beschadiging.

PLUS_plussen2.png

Samenwerking

De kleur van in het werk gestort PLUS betonmortel is van veel factoren afhankelijk. Een nauwe samenwerking tussen architect, betonmortelproducent en uitvoerend bedrijf is noodzakelijk om het gewenste eindresultaat te krijgen.

De voordelen van PLUS Kleurbeton

- kleur op maat.
- zeer stabiele mengsels.
- zeer goed verpompbaar.
- toepasbaar in elke vorm.
- goed te combineren met PLUS zelfverdichtend beton en PLUS spuitbeton.

Extra aandachtspunten

De aandachtspunten die gesteld worden aan het vervaardigen van PLUS kleurbeton komen overeen met die voor schoon beton. 

- bijzondere aandacht voor de bekisting: materiaal (CUR-aanbeveling 47), vervuiling, ontkistingsolie, naden.
- hoge eisen aan het storten (niet te grote valhoogte) en verdichten.
- stortnaden: zorgvuldig kiezen en detailleren.
- overal dezelfde ontkistingstijd hanteren.
- de ontkistingstijd zo laat mogelijk kiezen. (bij voorkeur 3 x 24 uur)
- nabehandelen volgens de voorschriften. (CUR-aanbeveling 31)
- voorkom vervuilen tijdens de bouw. (morsen, roeststrepen, afwatering)
- voorkom beschadiging tijdens de bouw.

Downloads certificaten

Beton BewustGerelateerde producten