PLUS lichtbeton

PLUS Betonmortel met een volumieke massa < 2.000 kg per m3 wordt  PLUS lichtbeton genoemd. Normaal gesproken wordt een hard en grof toeslagmateriaal gebruikt in de samenstelling van PLUS betonmortel, bijvoorbeeld grind. Bij PLUS lichtbeton wordt dit toeslagmateriaal vervangen door een materiaal met een lagere volumieke massa.

PLUS_plussen2.png

Bij een volumieke massa < 1.500 kg per m3 spreken we vaak van PLUS schuimbeton. In deze toepassing wordt het toeslagmateriaal vervangen door fijn verdeelde lucht.

Het verlagen van de volumieke massa zorgt voor belangrijke wijzigingen in de eigenschappen van het PLUS betonmortel. Deze wijzigingen richten zich met name op sterkte, isolerend vermogen en duurzaamheid. Daarnaast kan het invloed hebben op de verwerking van PLUS betonmortel.

Kenmerken

PLUS Lichtbeton kan ingedeeld worden in drie kenmerken:

- PLUS Lichtbeton met een volumieke massa van 500 kg per m3 tot 1.000 kg per m3
- PLUS Lichtbeton met een volumieke massa van 1.000 kg per m3 tot 1.500 kg per m3
- PLUS Lichtbeton met een volumieke massa van 1.500 kg per m3  tot 2.000 kg per m3

 

Toepassingen

Renovaties in bestaande constructies, maar ook in funderingen of specifieke weg- en waterbouwconstructies.

Downloads certificaten

Beton Bewust

Gerelateerde producten