PLUS onderwaterbeton

PLUS Onderwaterbeton wordt toegepast in waterbouwkundige werken, kelders en ondergrondse parkeergarages, als bemaling van de bouwput niet toegestaan of niet mogelijk is. Het droogleggen van een bouwput is duur en kan bovendien zettingsgevaar voor de omgeving veroorzaken.

PLUS_plussen2.png

Hoge eisen aan het mengsel

Aan het betonmengsel voor PLUS onderwaterbeton worden hoge eisen gesteld. Onder water is de kans op ontmenging immers groter dan onder normale omstandigheden. Bovendien is de kans op trekspanningen en scheurvorming minimaal bij een optimaal mengsel. Zee- en grondwater kan agressieve stoffen bevatten die op de lange duur inwerken op het beton. Een mengsel op basis van fijn zand en hoogovencement is goed bestand tegen deze stoffen.

Stortmethodes

Er is een grote diversiteit in stortmethodes, zoals de pompmethode, de bakken- of kubelmethode, de buismethode, het hopdobbersysteem en de ventielmethode. Een ongestoorde, continue aanvoer draagt bij aan een goed eindresultaat.

Van Nieuwpoort Betonmortel leverde het PLUS onderwaterbeton voor de waterberging Museumpark Rotterdam.

Downloads certificaten

Beton Bewust

Gerelateerde producten