PLUS zelfverdichtend beton

PLUS zelfverdichtend beton is zo vloeibaar dat het zonder verdichten een bekisting, met een dicht wapeningsnet of andere hindernissen, kan vullen en ontluchten. De specie heeft ondanks de hoge vloeibaarheid voldoende stabiliteit tegen ontmenging.

PLUS_plussen2.png

Voordelen van PLUS zelfverdichtend beton

De PLUS zelfverdichtend beton biedt diverse voordelen ten opzichte van reguliere betonmortel in lagere consistentieklassen, zoals:

- Arbeidsvriendelijkere verwerking.
- Snellere verwerking.
- Beter betonoppervlak.
- Grotere variaties in ontwerp mogelijk.
- Grotere duurzaamheid.
- Er is minder personeel nodig bij de stortwerkzaamheden.

 

Verwerking van PLUS zelfverdichtend beton 

De verwerking van PLUS zelfverdichtend beton vraagt enkele bijzondere aandachtspunten in aanvulling op de aanwijzingen in NEN-EN 13670:

- De bekistingsdruk is hoger.
- Er dient niet te worden verdicht.
- Het storttempo dient zodanig te zijn dat de specie de kans krijgt te ontluchten.
- Beperk de vrije valhoogte tot maximaal 1,5 meter.
- Beperk de horizontale vrije loop vanaf een stortpunt tot 5 à 10 meter, afhankelijk van de hoeveelheid wapening en de  positie van het vulpunt ten opzichte van de wapening.
- PLUS zelfverdichtend beton vertoont minder bleeding dan regulier beton. De nabehandeling dient daarom zo snel als  mogelijk te starten om de kans op plastische krimpscheuren zo klein mogelijk te houden. Het kan noodzakelijk zijn om  een tijdelijke vorm van nabehandeling toe te passen voorafgaande aan de definitieve afwerking en nabehandeling.
- PLUS zelfverdichtend beton bevat relatief veel cement en vulstoffen. Zowel de druksterkte als de warmte-ontwikkeling  zijn daardoor vaak hoger dan gebruikelijk.
- Bij langere stortafstanden (> 5 meter) kunnen afhankelijk van het storttempo stortnaden ontstaan. De stortnaden  kunnen zowel ontstaan door uitdroging als door het zeer thyxotrope karakter van zelfverdichtend beton.
- PLUS zelfverdichtend beton is niet zelfnivellerend. Zorg indien van toepassing voor voldoende overhoogte om een kist te  kunnen vullen.

 

PLUS zelfverdichtend beton voldoet Aan NEN-EN 206, NEN 8005 en de aanvullende eisen van BRL 1801 PLUS zelfverdichtend beton wordt de aanmelding desalniettemin aanvaardt Onder KOMO-certificaat.

Downloads certificaten

Beton Bewust

Gerelateerde producten