ViaVerde

Vier ketenpartners ontwikkelden samen ViaVerde, een groen en innovatief alternatief voor traditionele beton- en asfalt- verhardingen. Duurzaam materiaalgebruik resulteert in een technisch hoogwaardig product met een bijzonder milieu- vriendelijk profiel.

Duurzaamheid

Het traditionele Portlandcement is in ViaVerde grotendeels vervangen door een bindmiddelcombinatie van speciaal geselecteerde bruinkoolvliegassen en gemalen gegranuleerde hoogovenslakken. Naast deze secundaire bindmiddelen worden in ViaVerde ook secundaire toeslagmaterialen verwerkt. Door toepassing van secundaire materialen wordt het gebruik van primaire bronnen tot een minimum beperkt en zijn minder energie- en CO2-intensieve productieprocessen nodig. Het milieuprofiel van ViaVerde is aanzienlijk beter dan dat van conventionele verhardingsconstructies.

Maatwerk

ViaVerde is in eerste instantie ontwikkeld voor voet- en fietspaden, parkeerplaatsen en secundaire wegen. Het wordt de komende jaren doorontwikkeld voor toepassing op provinciale wegen en rijkswegen. De mix van grondstoffen wordt afgestemd op de wensen van de klant en op de toepassing

Waarom ViaVerde?

- ViaVerde is het groenste alternatief voor betonnen wegverharding
- Beperkte CO2-uitstoot
- Inzet van secundaire materialen
- Het eindproduct voldoet aan alle functionele eisen die worden gesteld aan wegverhardingen.
- De betonwegen van ViaVerde hebben een langere levensduur dan asfaltwegen

 

Ketenpartners

ViaVerde is het resultaat van een hechte samenwerking tussen diverse marktpartijen. Enige tijd geleden startte de provincie Utrecht een aantal ketenprojecten met betrekking tot duurzaamheid, waaronder een project rond duurzame wegverhardingen. Onder stimulans van de provincie ontwikkelden vier ketenpartners - BAM Wegen, IntroVation, ORCEM en Van Nieuwpoort - een strategie om een zo duurzaam

mogelijke betonnen wegverharding te realiseren. Het zoeken naar verduurzaming in de hele keten en het delen van inzichten resulteerde in de ontwikkeling van ViaVerde.

Beton Bewust

Gerelateerde producten