Aansluiting TT baan Assen

Momenteel legt Reef Infra de laatste hand aan de realisatie van nieuwe op- en afritten A28 ter hoogte van Assen Zuid. Nadat in het weekend van 21 november de liggers werden gelegd werd er door de MIA op 11 december jl. ruim 200m3 beton aangevoerd ten behoeve van de druklaag.