Primeur Nul CO2- beton voor project duurzaam Uden

Velmolen Buiten is een Udens bouwproject van 67 uiterst duurzame woningen, waarvan 32 sociale huurwoningen. De oplevering staat gepland voor februari 2012. De gemeente Uden schreef in 2009 een prijsvraag uit voor de ontwikkeling van een duurzame woonwijk. CO2-reductie, energiezuinigheid en betaalbaarheid waren de belangrijkste criteria. De toekomstige bewoners denken mee in een klankbordgroep.

PLUS Groen beton / Nul CO2-beton van Van Nieuwpoort

Van Nieuwpoort Betonmortel levert PLUS Groen beton Nul CO2- beton. Met gerecyclede grondstoffen en CO2-arme bindmiddelen op basis van hoogovenslak wordt het mengsel 'donkergroen' gemaakt. De dan nog resterende CO2-uitstoot compenseren we met gecertificeerde vrijwillige emissierechten, de zogenaamde CO2-credits. Het project Velmolen Buiten is hiermee de eerste Nederlandse woonwijk, gebouwd met klimaatneutraal beton. De bouw combineert verder een aantal beproefde duurzame technieken, zoals passieve en actieve zonne-energie en een warmtepomp. Naast de gemeente zijn de betrokken partijen de projectontwikkelaar Nieuwenhuizen Daandels, Search Ingenieursbureau, Leenders Architecten, IN Bouwkunde en omgeving, R & R Systems en Willems.

Project Excellente gebieden

Velmolen Buiten is een van de 13 geselecteerde nieuwbouwprojecten waar energiezuinige bouwmethoden en technieken worden toegepast in het kader van het overheidsinitiatief ‘Excellente Gebieden'. In deze projecten wordt ervaring opgedaan met zeer energiezuinige nieuwbouw, vooruitlopend op het aanscherpen van de EPC, die staat voor de mate van energiezuinigheid van een gebouw. De wijk Velmolen Buiten wordt gerealiseerd met EPC-waarden variërend van 0,43 tot 0,46.