Zandzuiger De IJssel

Als sinds de jaren zestig wint zandzuiger De IJssel de fijnere bouwgrondstoffen uit het Ketelmeer. Zowel droge 0-1 zand als asfaltzand maar ook nat geladen ophoogzand kan door deze installatie op een efficiënte wijze geleverd worden. Naast het leveren van bouwgrondstoffen hebben de activiteiten van de IJssel een belangrijke bijdrage geleverd aan het bevaarbaar houden van de plaatselijke waterwegen.

Certificaten en prestatieverklaringen van De IJssel.