Grensmaas

Het grootste rivierproject in uitvoering en een van de omvangrijkste publiek-private samenwerking tot nu toe in Nederland is het project Grensmaas. Een project waardoor het risico op overstroming langs de Maas vijf keer zo klein wordt, zo’n duizend hectare nieuwe natuur ontstaat en 54 miljoen ton grind voor de bouw beschikbaar komt. De complete uitvoering, van engineering en vergunningaanvragen tot aan oplevering toe, wordt verzorgd door het Projectbureau Grensmaas.

Historie

Groen voor grind heette het begin jaren ’90: grindwinning én de ontwikkeling van nieuwe natuur langs de Grensmaas. De rivier en de natuur kregen de ruimte. Door daarbij het grind slim af te graven werd de waterstand verlaagd, toen een bijkomstigheid. De overstromingen in 1993 en 1995 zorgde ervoor dat deze bijkomstigheid een hoofddoel werd. De uitvoering kwam in een stroomversnelling. In oktober 2008 geven staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en gouverneur Leon Frissen het startsein voor het Grensmaasproject.

Partijen

In het Consortium Grensmaas zijn grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd. De negen grindbedrijven, waaronder De Ballast Maatschappij de Merwede BV, een 100% dochter van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, werken samen in Geo-Control B.V. De aannemers vormen samen de Kombinatie Regenboog.

De uitvoering

De uitvoering gebeurt op elf locaties tussen Maastricht en Echt- Susteren. Een traject van zo’n 43 km. Tot en met 2024 wordt er gewerkt. Nu al zijn twee locaties klaar, Borgharen en Geulle aan de Maas, heeft de rivier meer ruimte en kan iedereen genieten van de ontluikende natuur.

Meer informatie is te vinden op: www.denieuwegrensmaas.nl.