Kampergeul

Kampergeul b.v. is de werkmaatschappij die samen met andere partijen vanaf 2006 de plannen in het Maasdal tussen Well en Aijen heeft ontwikkeld. In eerste instantie heeft Kampergeul in 2006 een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat De Maaswerken over de aanleg van de Hoogwatergeul Well-Aijen. Deze geul wordt aangelegd als onderdeel van het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute. Daarin zijn maatregelen opgenomen om het beschermingsniveau tegen overstromingen van de Maas te verhogen. Vervolgens is op initiatief van de gemeente Bergen het plangebied uitgebreid en verder ontwikkeld. Uitbreiding van het recreatieve vaarwater was daarbij een van de ambities. De gemeente wil met dit integrale plan de recreatieve mogelijkheden van het gebied uitbreiden en versterken. Het deelplan dat door Kampergeul wordt uitgevoerd is onderdeel van dit integrale plan ‘Maaspark Well’.

Kampergeul b.v. is een bedrijf dat haar bestaansrecht ontleent aan de opbrengsten uit de winning van zand en grind. Bij de aanleg van de hoogwatergeul en het recreatieve vaarwater wordt zand en grind gewonnen. Kampergeul is in maart 2013 begonnen met de uitvoering van de Hoogwatergeul Well-Aijen.

 

De Uitvoering

Welkom bij de Kaliwaal 41, onze zandklasseerinstallatie die op een duurzame wijze bouwgrondstoffen produceert en levert voor de Nederlandse- en Belgische markt. Dit leidt, nu en in de toekomst, tot meer zekerheid in de beschikbaarheid van zand en grind. Tevens wordt er een belangrijke bijdrage geleverd in de verduurzaming van beton, betonmortel, asfalt en betonproducten, zoals vloeren, wanden, bruggen en trottoirtegels. Bij onze zand- en grindwinning staat ook maatschappelijke meerwaarde centraal. In samenhang met delfstoffenproductie worden nieuwe natuur, recreatiemogelijkheden en hoogwaterveiligheid gecreëerd, dit door de rivier meer ruimte te geven. De grondstoffen worden per schip vervoerd.

 

Verantwoord werken

Bij Van Nieuwpoort staat verantwoord werken voorop. Dit betekent dat wij er altijd naar streven dat er zo min mogelijk overlast is voor de omgeving. Wij proberen een positieve bijdrage te leveren aan biodiversiteit en waar mogelijk de rivier meer ruimte te geven bij hoog water. Daarnaast vindt er voorafgaand aan een project altijd gedegen onderzoek plaats, naar onder andere flora en fauna. Dit om na te gaan of het project verantwoord kan worden uitgevoerd. Ook wordt er gekeken naar de juiste balans van belangen van alle stakeholders, waaronder omwonenden en belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en andere overheidsinstanties. We zorgen ervoor dat tijdens de uitvoering van het project al mogelijkheden ontstaan voor natuurbeheer door middel van begrazing, in combinatie met recreatie zoals wandelen en fietsen. Zo werken wij vandaag aan een betere toekomst voor mens en dier.

 

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen

De Kaliwaal 41 is het vlaggenschip van de Van Nieuwpoort Groep. Wij streven ernaar om met verantwoorde zand-en grindwinning toegevoegde waarde te leveren voor mens en dier. Om die reden is Van Nieuwpoort in 2016 Natural Captain geworden. Natural Captains is een koploperprogramma waarin bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de uitdaging aangaan om natuurlijk kapitaal duurza(a)m(er) te gebruiken. Alle Natural aptains doen dit door samen te werken en te experimenteren in concrete projecten. Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, zoals planten, dieren, water, bodem en materialen. Samen leveren zij goederen en diensten die de basis vormen voor onze economie en ons welzijn. Het is belangrijk om zuinig te zijn op natuurlijk kapitaal.


Toekomstbeeld

De uitvoering van het project heeft een looptijd van 10 tot 12 jaar, via de website www.kampergeul.nl is de voortgang van het project te volgen.