Over de Maas

In de uiterwaarden ‘Over de Maas’ en ‘Moleneindsche Waard’, nabij Alphen, wordt sinds 2010 gewerkt aan de ontwikkeling van zeker 140 ha nieuwe natuur en de winning van 15 miljoen ton industriezand, het project Over de Maas. Waar voorheen veel maïs groeide is straks volop ruimte om te wandelen en te fietsen. Ook de rivier krijgt hier de ruimte waardoor de omgeving beter beschermd is tegen hoogwater. Het project wordt uitgevoerd door Kaliwaal Bijland BV, een 100% dochter van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, in samenwerking met enkele andere industriezandproducenten.

Historie

Voor de ontwikkeling van het plan Over de Maas is intensief samengewerkt met vertegenwoordigers uit de gemeente en bewoners van Lith, vertegenwoordigd in een adviesgroep. Gezamenlijk is een voorkeursalternatief ontwikkeld. In 2006 heeft Provinciale Staten besloten om het Streekplan Gelderland 2005 partieel te herzien. Hiermee werd het plangebied "Over de Maas" formeel aangewezen als een gebied bestemd voor zandwinning en natuurontwikkeling, als alternatief van het binnendijkse industriezandwinproject F3b (Watergoed) te Maasbommel. Met de kennis van diverse deskundige is het plan verder geoptimaliseerd, onder andere om een betere waterkwaliteit te realiseren. In januari 2010 is gestart met de uitvoering.

Partners

Vijf landelijke industriezandproducenten, waaronder Kaliwaal Bijland BV (Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen), werken samen in “Over de Maas CV”. De dagelijkse begeleiding van het project is opgedragen aan Nederzand projectmanagement b.v.. Partners zijn de Gemeente West Maas en Waal, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en RVOB (Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf). Grondwerk en vermarkting van keramische klei wordt verzorgd door de Combinatie J. den Boer / Delgromij.

De uitvoering

In 2010 is gestart met het produceren en winnen van zand en grind in de westelijke plas. In 6 fases krijgt het plan zijn eind vorm. De fasen 1 en 2 zijn inmiddels voltooid. De eerste bijzonder planten- en diersoorten zoals de bever, zijn hier al waargenomen. Om het gebied te beheren zijn Galloways ingezet.

Meer informatie is te vinden op: www.overdemaas.com