Weeze/Wemb

De veranderde oplevering van onze Siemes groeve in Weeze (Duitsland) biedt grensoverschrijdende mogelijkheden voor natuur- en recreatie. De eerste hectares rond het vliegveld zijn gereed. Samen met het Naturschutzzentrum is een gevarieerd landschap gerealiseerd dat nu beheerd wordt door lokale agrariërs. Het gebied biedt nu al mogelijkheden voor fietsers en wandelaars. Door samen te werken met Duitse en Nederlandse partijen willen wij deze mogelijkheden uitbreiden over een natuurgebied van zo’n 136 ha.

Samenwerking met diverse partijen

Siemes, een 100% dochter van de Van Nieuwpoort Groep, vindt het belangrijk haar winningsgebied net over de grens bij Bergen met een meerwaarde voor de omgeving achter te laten. Eind jaren negentig is ze daarom met het Naturschutzzentrum Kreis Kleve concreet aan de slag gegaan om een natuurvriendelijke oplevering te realiseren. De insteek is het gebied te verbinden met het Noord-Limburgse natuurgebied de Maasduinen. Duitse en Nederlandse gemeenten, provincies, Naturschutzzentrum Kreis Kleve, het Limburgs Landschap, Interreg Deutschland-Nederland en het bedrijfsleven werken momenteel aan beide kanten van de grens samen om dit mogelijk te maken.

De uitvoering

In 2008 hebben onze medewerkers samen met de mensen van het Naturschutzzentrum letterlijk de schop in de grond gezet. Er is een grove basisstructuur aangebracht in het landschap, variatie gecreëerd. Zandbiotopen, natte vennen, hoge drogere delen en steile wanden. Verschillende planten- en diersoorten vinden hier nu hun plekje. Grazende Limousines en Piemonters voorkomen dat het gebied dichtgroeit. Deze runderen zijn van een lokale agrariërs die de ontwikkeling van nieuwe natuur rondom hun bedrijf graag ondersteunen. Komende jaren worden steeds meer delen van de groeve op deze wijze ingericht.

Klik hier voor de folder van Weeze: bedrijvigheid en nieuwe natuur rondom vliegveld Weeze.