Bestuur

De raad van bestuur van de Van Nieuwpoort Groep wordt gevormd door:

De heer G.H. van Nieuwpoort
De heer F. Koote

De raad van commissarissen van de Van Nieuwpoort Groep wordt gevormd door:

De heer W. van Vonno (voorzitter)
De heer L.C. Brinkman
De heer A.L.M. Nelissen

 

Van Nieuwpoort Groep Hoofdkantoor (9)

 

Laatste nieuws