Wat drijft ons?

De Van Nieuwpoort Groep ziet het als haar missie iedere dag weer te werken aan innovaties op het gebied van duurzaam en energiezuinig produceren, transporteren én bouwen en wil haar positie als belangrijke toeleverancier voor de bouwnijverheid in de toekomst verder uitbouwen met respect voor natuur en milieu in overleg en samenspraak met organisaties die natuur en milieu een warm hart toedragen.

Verantwoord ondernemen

De Van Nieuwpoort Groep is actief in projecten die bijdragen aan een betere bescherming tegen hoge rivierwaterstanden in de Maas en Rijntakken. Vaak wordt deze doelstelling gecombineerd met het creëren van ruimte voor natuurontwikkeling. Daar waar wij overlast veroorzaken, willen wij trachten die tot een minimum te beperken.

Het milieu krijgt ook in een ander opzicht aandacht. Zo willen we het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2  terugdringen door optimalisatie van onze logistiek en besparing op het gewicht van betonelementen. Waar mogelijk gebruiken we secundaire of vervangende materialen als alternatief voor schaarse grondstoffen.

Missie en visie

“Van Nieuwpoort gelooft in de waarde en kracht van haar medewerkers. Onze organisatie en onze medewerkers passen bij elkaar en versterken elkaar.

De medewerkers van Van Nieuwpoort geven de organisatie vorm: een innovatieve, maatschappelijk betrokken en duurzame organisatie die koploper is in haar branche en een voorbeeld is voor haar klanten, de markt en haar maatschappelijke omgeving.

”Deze vorm van werken is complementair aan het doel dat de organisatie wil bereiken: een klimaat neutrale organisatie worden die kwalitatief goede klimaatneutrale bouwproducten levert en goed zorgt voor haar medewerkers. Samen met al onze medewerkers en stakeholders wordt naar deze doelstelling toegewerkt.

Laatste nieuws